#moetkijk #abelespelen #literatuuronderwijs | Vanden Winter ende vanden Somer (@dealphaman)

Revisiting de abele spelen! WOW, heerlijk in deze tijd van het jaar! Waar is de tijd (van de jaren) dat ik opstond en ging slapen met Lanceloet van Denemerken, Esmoreit, Gloriant en … het vermakelijke twistgesprek tussen Vanden Winter ende vanden Somer.

Via Neerlandistiek.nl #moetlees #moetkijk

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

hoe STEM een stem krijgt en een menselijk gezicht (@krisvdbranden) #duurzaamonderwijs #burgerwetenschap #fietsbarometer

CITAAT – Duurzaam onderwijs van Kris Van den Branden, slotalinea’s (ik gaf de groene kleur)

Van STEM naar ECOSI-STEM

Wordt de stem van STEM gesmoord in het technologielokaal? Of staan de deuren tussen klassen, vakken, competenties, leerjaren, en tussen school en buitenwereld wijd open, zodat leerlingen de wereld van wetenschappen en technologie doorgronden door de impact van technologie in de échte wereld te analyseren en bespreken?

Leerlingen van het zesde jaar van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge gaan tijdens de les aardrijkskunde aan de slag met de digitale tool “Een fietsSTEM voor scholen” (De Standaard, 18 november 2019). Met deze tool brengen de leerlingen hun fietsroute van thuis naar school in kaart en beoordelen de veiligheid ervan. Ze brengen ook de fietsinfrastructuur in diezelfde omgeving digitaal in kaart: een fraai lessenpakket ontwikkeld door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, dat hopelijk aanleiding geeft tot debatten op school over mobiliteit rond schoolomgevingen, tot open communicatie tussen de leerlingen en de gemeente, en zo tot een uitgelezen kans voor de leerlingen om hun burgerschapscompetenties en taalcompetenties te ontwikkelen. Zo krijgt STEM-onderwijs letterlijk en figuurlijk een stem en een menselijk gezicht. Zo vormt STEM-onderwijs een onlosmakelijk onderdeel van een holistich ECOSI-STEM, binnen en buiten de school.

View original

Naar het project Fiets-STEM voor scholen van het IDM UGent.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wanneer wordt een kunstwerk een meesterwerk ? – Christiane Struyven

Blauwkruikje

Hoe definiëren we een meesterwerk
anno 2019? Welke zijn de criteria?

Uiteraard zijn er de technische vereisten van compositie, ruimteschikking, kleur, vorm en licht/donkercontrast, die met brio moeten nagekomen worden. Maar even belangrijk is de boodschap van het werk, die in de XXIe eeuw nog relevant moet zijn. Tevens moet het kunstwerk innoverend zijn en moet het ook een diepe universele menselijkheid en grandeur bevatten. Oppervlakkigheid, banaliteit, sentimentaliteit, gekunsteldheid of platsvloersheid passen hier niet.

Christiane Struyven beschreef een 12 -tal meesterwerken uit diverse tijdperken, continenten en…

View original post 313 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onze taal stikt

van de vreemde woorden, blogt taalkundige Marten van der Meulen bij De Taalpassie van Milfje @strr én bij Neerlandistiek.nl @Neerlandistiek onder de wel zeer saignante en jouissante titel Ik jouisseer vreemde Franse woorden. Magnifique!

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | 2 reacties

een vitalo heet in ’t Vlaams Nederlands een jagger

Yes! Ruud Hendrickx @ruudhendrickx speaking. Via de Vlaamse Radio 1 #nieuwefeiten bij de altijd o zo mooi Nederlands sprekende Lieven Vandenhaute @Lievenvdhaute.

Even later … (een update). De VRT-taalkundige is binnenkort 55-plusser en hij ziet zichzelf gerust als een jagger door het leven gaan! Jong. Actief. Gepensioneerd. Hoi Mick! He/she/X never getting satisfaction. Sooooo!?

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

verborgen boodschappen #vlogboek

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

bij de koningin #accordeon #mercivoordemuziek #royalty

Uiterst rechts accordeonist Jan (duo Jan en Jonas), muzikale klasgenoot van mijn tweede kleinzoon.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bart Moeyaert ging autobio in de Kampenhoutse bib

Blauwkruikje

Op 10 september konden we in de Kampenhoutse bib een voorstelling bij -wonen van Bart Moeyaert. Een unieke kans om de winnaar van de Astrid Lindgren Memorial Award bezig te horen.

In een boeiende, humoristische en autobiografische theatermonoloog mochten we kennis nemen van de auteurs ups en downs als mens en als schrijver. Wie was hij als kind, als ‘kakkenestje’ in een gezin met zeven broers, als puber en adolescent, als afgestudeerde leraar Nederlands, Engels, Duits, Geschiedenis? Al gauw bleek dat aan hem een ‘schoolmeester’ verloren is gegaan maar de taalmeester, de schrijver, de dichter, de theatermaker, de essayist stootte door naar de top, de Nobelprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur. In Zweden deed hij naar eigen zeggen nieuwe ideeën op om kinderen met boeken en lezen in contact te brengen en hij beschouwt het als zijn missie om ook in Vlaanderen op dat vlak iets wakker te maken. De…

View original post 197 woorden meer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

bijzonder prijsbeestig bis #bookspotliteratuurprijs @bartvanloo

Het hart zwellend van trots moet de bijzonder succesvolle Vlaamse schrijver dit hebben getweet. WOW! Excellerend in letterenland! Gaat-ie meteen voor TWEE (hij is al genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2019) GROTE prijzen 2019 in de Lage Landen. Van noord tot zuid prijsbeestig, die Bourgondiërs! Spannend, het wachten op de uitslag. Nog geen klein beetje. SUPERspannend!

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

allerfijnste fictie

#literatuuronderwijs literaire prijzen #taalonderwijs #mediatisering van de literatuur #leesbevordering

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen